گذشتن از درس‌های موجود

درس‌های موجود

پس از ورود به پنل کاربری خود ، با کلیک بر روی « گام اول : آزمون تعیین سطح » اولین مرحله در این آموزشگاه مجازی را طی خواهید کرد . در این گام از شما کاربر محترم آزمون تعیین سطح اخد شده و نمره نهایی شما برای مدیریت سایت ارسال می گردد . آزمون تعیین سطح دارای شرایط و قوانین خاصی است که هنگام شروع آزمون به شما تذکر داده می شود . پس از کسب نمره مجاز به گام دوم رهنمون خواهید شد

در این مرحله نیاز به ثبت نام دارید


گذشتن از Calendar

Calendar